Pomáháme vstát ikona facebook

Pomáhejte s námi

SKP-CENTRUM, o.p.s., se snaží neustále rozvíjet a nabízet uživatelům co nejefektivnější sociální a sociálně zdravotní služby. Bez Vaší pomoci jsou tyto cíle jen obtížně splnitelné, a proto potřebujeme Vaši pomoc. Naše služby využívají děti od 6 let, dospělí i senioři a jsou tedy komplexně zaměřeny na celou společnost. Můžete zvážit, zda podpoříte některou konkrétní věkovou skupinu uživatelů a s ní spojenou službu či samostatně pořádanou akci, nebo zda využijete možnosti podpory společnosti jako celku.

Věřte, že je v našem okolí mnoho lidí, kteří  pomoc potřebují a dokáží ji ocenit. Především pak díky Vám jsme schopni zajistit kvalitní služby pro naše uživatele  – smysluplně vyplnit volný čas dětí, postarat se o důstojné stáří našich seniorů a pomoci ostatním, kteří potřebují podporu v těžké životní situaci.

Děkujeme, že nám pomáháte!

Č. účtu:  221077482/0300

Při poskytnutí daru můžete uplatnit daňové zvýhodnění dle zákona 586/1992 Sb.

Fyzická osoba (zaměstnanec) může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1.000,– Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Právnická osoba (firma) má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru bude činit alespoň 2.000,- Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek