Pomáháme vstát ikona facebook

Projekty

Aktuální projekty:

Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící náhradní rodinnou nebo ústavní péči – info zde

Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené děti a rodiny – info zde

Služba podpory bydlení – info zde
(projekt:  Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální služby)

Komunitní práce v Ústí nad Orlicíinfo zde


Ukončené projekty:

Mezinárodní projekt – info zde

Profesní rozvoj– info zde

Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v soc. službách – info zde

Vzděláváním k integraci – info zde

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek